BYTOVÝ DŮM FINESA
ŽELEČ

Jedná se o stavbu nového bytového domu v podobě přístavby ke stávajícímu komerčnímu objektu č.p. 115 v obci Želeč. Navržený bytový dům obsahuje 7 bytových jednotek a související provozní a technické vybavení (sklepní kóje, kočárkárna / kolárna, technická místnost). Vstup do objektu je řešen z nových parkovacích zpevněných ploch na schodiště objektu BD, bezbariérový přístup řešen pomocí výtahu. Základní hmotové členění vychází z provozního uspořádání objektu. Barevné pojednání fasád koresponduje s hmotových uspořádáním a opticky redukuje výšku stavby. Formální členění prosklených ploch na hlavní fasádě orientované do obecního parku je doplněno balkony a barevnou hrou prosklených zábradlí.