BYTOVÝ A RODINNÝ DŮM
DOLNÍ SKRÝCHOV

Bytový dům. Stavební záměr spočívá ve změně stávajícího objektu ubytovny na bytový dům. Záměr zahrnuje přístavbu se schodišťovým prostorem. Stavební úpravy objektu adaptují užitnou plochu stávajícího objektu na celkový počet 8 bytových jednotek s příslušným zázemím. Stávající objekt je nově doplněn zateplovacím pláštěm obvodových stěn a střechy. Hmotové uspořádání objektu bytového domu vychází ze stávajícího řešení a přístavba schodiště navazuje na původní hmotu opět kubickou formou. Objekt je doplněn fasádotvornými prvky ocelo-dřevěných zábradlí a dřevěných slunolamů. Barevnostně jsou fasády tvořeny kombinací světlých a tmavě šedých omítaných ploch fasád.

Rodinný dům. Objekt RD vzhledem k umístění na navazujících pozemcích i historickými vazbami s objektem bytového domu s ním tvoří jeden architektonický a vizuální celek, a proto na něj svou formou, architektonickým ztvárněním i hmotově navazuje. Jednopodlažní objekt je s ohledem na zastavěnou plochu a svažitý terén hmotově členěn na dvě základní hmoty, které korespondují i s vnitřním dispozičním uspořádáním. Větší hmota obsahuje hlavní obytné prostory a od zbytku stavby se liší i materiálovým pojednáním fasády v podobě dřevěného (alt. keramického) obkladu. Objekt je výškově vyvýšen nad stávající terén s ohledem na svažitost terénu a rozsahu záplavového území.