KOMUNITNÍ CENTRUM STUDENÁ

Vzhledem k velice nesourodé okolní zástavbě na nám Sv. J. Nepomuckého navrhujeme jednoduché řešení. Fasády jsou navrženy omítnuté omítkou s jednoduchými horizontálními hladkými štukovými římsami nad a pod okny, řešeno v zateplovacím systému pláště objektu. Barevnost je navržena bílá, plastické prvky v pískově béžové. Tašková krytina je navržena v barvě černé, plechová krytina je navržena v barvě tmavě šedé. V průčelí do náměstí je zdůrazněno původní kamenné ostění prolomením nadokenní římsy. Objekt je zděný třípodlažní (včetně vestavby podkroví), s dvěma jednopodlažními přístavbami ve dvorním traktu. Hlavní část objektu je zastřešena sedlovou střechou krovové konstrukce. Komunitní centrum Studená bude poskytovat kombinaci komunitních a veřejných služeb, minimálního základního sociálního poradenství, popřípadě volitelné sociální služby v ambulantní a terénní formě se zaměřením na řešení nepříznivé sociální situace a sociálního začleňování.