MODERNIZACE OBALOVNY ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ STRABAG

Významnou součástí stavebního průmyslu je výroba živičných směsí k jejichž výrobě přispívá i rozsáhlá síť obaloven živičných směsí společnosti Strabag Asfalt, s.r.o. Modernizace technologií obalovacích souprav stávajících obaloven zahrnuje kromě vlastní technologie i návrh základových konstrukcí, statické posouzení a další stavební objekty nezbytné pro hospodárný, efektivní a ekologický provoz výrobního celku. Nedílnou součástí modernizace areálů obaloven jsou i administrativně sociální zázemí obalovny a skladové haly skládek kameniva. Spolupracovali jsme ve všech projektových fázích na projektech modernizací obaloven v Těšovicích u Prachatic, v Písku, ve Vysokém Mýtě, Šlovicích u Plzně či v Proboštově.