OBCHODNÍ CENTRUM
HUMPOLEC

Objekt obchodního centra je situován v zastavěném území města Humpolec u frekventované ulice Okružní nedaleko autobusového nádraží a rozvíjejícího se území určeného komerčnímu využití a relaxaci. Navrhovaný objekt je navržen na obdélníkovém půdoryse jako sestava kubických hmot o 3 nadzemních a 1 podzemním podlaží. Hmotové uspořádání nadzemní části objektu vychází ze základního tvaru kvádru, jehož hmota je narušena pouze vnořením hlavního vstupu do prodejny na nároží objektu a ustupujícím vrchním podlažím. Hmotové uspořádání nároží zajišťuje jednoznačnou navigaci a akcentuje tak hlavní vstupy do prodejny a do restaurace. Ustupující poslední podlaží opticky redukuje výšku objektu vůči okolní stávající zástavbě a celkově hmotu opticky redukuje. Základní provozní členění koresponduje s prostorovým uspořádáním objektu. V úrovni 1.pp se nachází kryté parkovací plochy a v opačné části OA se nachází restaurace navazující na veřejný prostor ulice Okružní. V úrovni 1.np se soustřeďuje prodejní plocha. V úrovni 2.np jsou rovněž plochy prodejní a nezbytné zázemí zaměstnanců. Úroveň 3.np zahrnuje 3 služební bytu pro zaměstnance provozovny, technologické zázemí a administrativní zázemí provozovny.