OBCHODNÍ CENTRUM HVĚZDÁRNA
JINDŘICHŮV HRADEC

Hmotově se jedná o kubickou hmotu s plochou střechou a ustupujícím vrchním podlažím, které stavbu opticky zmenšuje. Hmotové uspořádání, orientace prosklených ploch a vstupů nezatěžuje svým provozem okolní zástavbu sídliště Hvězdárna a otvírá se atraktivní otevřenou fasádou k dopravní komunikací a hlavním přístupovým cestám. Navrhovaná stavba o celkové zastavěné ploše 1075 m2 obsahuje 3 nadzemní podlaží. Umístění stavby na pozemku je navrženo s ohledem na prostorové možnosti v území, tvar předmětného pozemku, možnosti napojení na dopravní infrastrukturu a terénní profil v místě stavby. Obchodní plochy jsou široce otevřeny rozměrným prosklením jižním směrem k přilehlé komunikaci I/23 a do ulice Václavská. Převažující způsob užívání pro obchodní činnost se dispozičně odehrává v úrovni 1.np a 2.np. V nástupním 1.podlaží je kromě prodejních ploch navrženo malé bistro, sociální zázemí pro zákazníky a samostatné vstupní prostory do administrativní a bytové části objektu. V úrovni 2.np se kromě prodejních ploch nachází administrativní část objektu se zázemím, dále zázemí pro zaměstnance a technické a technologické zázemí stavby. 3.nadzemní podlaží je věnováno služebním bytům a jejich příslušenství.