OBECNÍ PRODEJNA COOP

Stávající objekt prodejny Jednota – COOP je situován v zastavěném území obce Želeč u přilehlé průjezdné komunikaci, za hrází Želečského rybníka. Jedná se o jednopodlažní nepodsklepený objekt zastřešený pultovou střechou. Jedná se o objekt občanské vybavenosti, bez přímého vztahu k okolní zástavbě, zasazený do plochy veřejné zeleně, navazující na hráz rybníka. Navrhované řešení objektu prodejny a přilehlých ploch obsahuje přístavbu a stavební úpravy. Architektonické řešení vtiskává stavbě nový svěží vzhled. Hlavní hmota prodejny je opatřena dřevěným laťovaný obkladem, který přebíhá i přes prosklené plochy, což umožňuje základní osvětlení vnitřních prostor a zároveň jsou prosklené plochy efektivně stíněny. Původní doplňovaný vstup je nahrazen novým zděným zádveřím, který svým barevným pojednáním odkazuje na firemní barevnost společnosti Jednota a vytváří akcentní fasádotvorný prvek, který jednoznačně identifikuje hlavní vstup do objektu. K prodejně jsou řešeny nové parkovací plochy i parter prodejny.