STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU V OBCI DŘÍTEŇ

Barokní areál zámku v obci Dříteň se nachází v centrální části a zahrnuje kromě historické budovy obytných křídel i hospodářská stavení, která v průběhu let sloužila různým účelům. Široké možnosti využití postupem času získávají svůj účel a v rámci areálu vznikl nový obecní úřad, parkové úpravy a úpravy zpevněných povrchů. Podíleli jsme se celkové pasportizaci objektu a následné revitalizaci vybraných objektů. Navrhované řešení obsahuje stavby kulturního, společenského a vzdělávacího centra a dostavbu v rozsahu původního objemu stavby. Původní hospodářské stavení bude po stavebních úpravách užíváno jako kinosál se zázemím s možností využití jako víceúčelového sálu. Dále budou prostory využity pro obecní archiv a vnitřní sportoviště v podobě horolezecké stěny. V rámci zámeckého dvora jsou zpracovávány dílčí stavební úpravy stavebních objektů.