WELLNESS ŽELEČ

Objekt Wellness je navržen jako jednopodlažní, částečně podsklepená stavba s využitím jako Sportovní a relaxační zařízení. Objekt obsahuje bazén o rozměrech 5x13m, vířivku pro 5 os., infrasaunu pro cca 3 os., finskou saunu pro cca 15 os. s příslušným technologickým a sociálním zázemím. Objekt je kapacitně dimenzován pro 30 osob. Hmotově je objekt Wellness řešen jako kompozice dvou hlavních hmot – lomené hlavní hmoty zastřešené valbovou šikmou střechou a doplňkové hmoty s plochou střechou. Hmotové řešení navazuje na provozní uspořádání objektu. Hmota s šikmou střechou obsahuje hlavní provozní celek bazénu, wellness zařízení s provozem sprch, šaten a vstupní části. Nižší hmota s plochou střechou pak obsahuje technické zázemí objektu, provozní zázemí bazénové a wellness technologie a finskou saunu s ochlazovnou. Záměrem interiérového řešení bylo vytvořit veřejný funkční a esteticky kvalitní vnitřní prostor pro trávení volného času a odpočinek, který bude korespondovat s prostředím, ve kterém vzniká, bude nadčasový a uživatelsky příjemný.