KDO JSME

Jsme mladý progresivní tým v zavedené projektové a inženýrské kanceláři, která byla založena v roce 1994.

Zabezpečujeme zemně plánovací dokumentace, předprojektové přípravy staveb, projektové dokumentace pozemních, inženýrských, vodohospodářských a telekomunikačních staveb, podklady pro vyhledávání dodavatelů staveb. Dále provádíme inženýrskou činnost související s vlastní realizací staveb, zajišťujeme průkazy energetické náročnosti a štítky budov, výkon koordinátora bezpečnosti práce a řadu dalších odborných činností.

Za období od svého vzniku zpracoval P – atelier JH projektovou přípravu pro stovky staveb, od drobných až po rozsáhlé průmyslové komplexy a stavby občanské vybavenosti s investičními náklady cca 200 milionů Kč. Převážná většina vypracovaných projektů byla realizována a dobře slouží svému účelu.

DĚLÁME VAŠE OKOLÍ LEPŠÍM…

PROJEKTOVÁ ČINNOST

Zpracováváme kompletní projektovou dokumentaci staveb včetně předprojektové přípravy, studie a následných stupňů projektové dokumentace až po realizační projekt.

PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV

Zpracování průkazu energetické náročnosti budov (PENB) dle Vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy pro všechny druhy budov (Rodinné domy, Bytové domy, Budovy občanské vybavenosti…)

– pro požadavky stavebního řízení při výstavbě nových budov nebo při větších změnách dokončených budov

– pro prodej budovy nebo její ucelené části

– pro pronájem budovy nebo její ucelené části

– pro budovy užívané orgánem veřejné moci

REALIZOVANÉ PROJEKTY

Na základě námi vytvořených projektů bylo realizováno množství různorodých staveb.

INŽENÝRSKÁ A INVESTORSKÁ ČINNOST

V rámci naší činnosti zajišťujeme projednání projektové dokumentace ve správních řízeních, výkon autorského a technického dozoru staveb a služby související s procesem investiční výstavby.

KOPÍROVACÍ PRÁCE

Poskytujeme kompletní velkoformátové a maloformátové kopírovací práce a související služby (laminování, kroužková vazba apod.).

P – atelier JH s.r.o.
Nádražní 249/II.
377 01 Jindřichův Hradec
IČ: 26033194, DIČ: CZ26033194

Provozní doba: po-pá 7:30 – 16:00
tel.: +420 384 361 628
e-mail: info@p-atelier.cz