DOPRAVNÍ DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
DAČICE

Stavební záměr řeší výstavbu dětského dopravního hřiště včetně zázemí na části pozemku p.č. 761/13, v areálu základní školy v obci Dačice. Území výstavby se nachází v areálu škol (Základní škola Dačice, Gymnázium Dačice a Mateřská škola Dačice) a v těsné blízkosti bytových domů. Pozemek se svažuje směrem od severozápadu k jihovýchodu a je členěn dvěma mezemi. V celé ploše je zatravněn a je zde několik stromů a keřů. Stavební záměr obsahoval kromě vlastních dopravních komunikací i doplňkový objekt sociálního zázemí, osvětlení a světelná signalizace a oplocení. Dráha dětského dopravního hřiště je řešena tak, aby umožnovala zachování stávající vegetace a splňovala požadavky dané investorem. Je řešena jako zpevněná plocha s asfaltovým povrchem, jako nemotoristická komunikace.