PRŮMYSLOVÝ AREÁL FONTEA
ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ VESELÍ N. LUŽNICÍ

Záměr řeší stavební úpravy stávající administrativní budovy výrobního areálu Fontea a.s. Veselí nad Lužnicí. Stavební úpravy řeší zejména snížení energetické náročnosti objektu (zateplení, výměna výplní otvorů) a navýšení jeho kapacity řešením nástavby části 3.NP., spolu s celkovým pojetím architektonického výrazu objektu. Zateplení obvodových stěn řešeno pomocí kontaktního zateplení s omítkou, zateplení střešního pláště řešeno tepelněizolačním souvrstvím EPS s fóliovou střešní krytinou, otvorové výplně jsou navrženy z Al profilů se zasklením izolačním trojsklem. Nástavba 3.NP je řešena ocelovou nosnou konstrukcí se skládaným obvodovým pláštěm s provětrávanou fasádou z cementovláknitých desek v imitaci dřeva se zastřešením plochou střechou. Nové vnější přestřešení zpevněných ploch je navrženo ocelové se skleněnými výplněmi, únikové schodiště navrženo ocelové. U hlavního vstupu je navržena fontána/ vodní stěna rámové konstrukce z povětrnostně odolné oceli (CORTEN). Stávající dispoziční uspořádání bude upraveno pro aktuální potřeby zadavatele stavby pro administrativní a reprezentační účely. Zajišťovali jsme všechny stupně projektových dokumentací od architektonocké studie, projektovou dokumentaci společného povolení stavby, inženýrskou činnost a projekt interiéru.