KULTURNÍ DŮM KŘEČ

V současné době je objekt ve vlastnictví obce využíváno pouze v 1. NP jako obecní hospoda se sociálním zařízení a přístavbou společenského sálu. Jedná se o původní objekt, kulturního domu, tvořený podzemním podlažím, dvěma nadzemními podlažími a nevyužitým půdním prostorem. Stavební záměr řeší celkové stavební úpravy objektu zahrnující nové stropní konstrukce nad 1. NP, kompletní vnitřní instalace a zateplení objektu. Změn dozná i vnitřní dispozice a vybavení. Gastroprovoz je nově propojen jak s lokálem tak s prostorem sálu. V úrovni 2.NP jsou navrženy prostory pro kulturní a spolkové aktivity obce, včetně péče o děti a dětské kroužky. Dvě místnosti kluboven lze alternativně propojit posuvnou stěnou, dále zde nalezneme hernu s vlastním sociálním zázemím.