MATEŘSKÁ ŠKOLKA
VLASTIBOŘ

Objekt mateřské školy je navržen jako jednoduchá jednopodlažní stavba o obdélníkovém půdoryse. Provozně se jedná o jednotřídní mateřskou školu o celkové kapacitě 24 dětí, zahrnující vlastní třídy, hygienického zařízení, přípravny jídel a zázemí pro personál. V rámci stavebního záměru jsou řešeny přístupové chodníkové a parkovací plochy a přípojky inženýrských sítí. Obvodový plášť je řešen jako zděný s kontaktním zateplením s povrchem systémovou omítkou a obkladem z dřevěných palubek. Zastřešení objektu je provedeno dvojicí protilehlých pultových střech s výškovým odskokem a střešní krytinou z falcovaného plechu. Samostatný vstup řešen přes zádveří, na které navazuje šatna pro děti, izolace, WC a úklidová místnost. Z šatny pro děti je přístup do třídy dělenou na pracovnu a hernu. K třídě je přidružen sklad hraček a sklad lůžkovin. Hygienické zázemí pro děti je přístupné z šatny a pracovny. Na třídu navazuje venkovní terasa přístupná francouzskými okny. Terasa je oplocena nízkým plaňkovým oplocením a z terasy je přístupná zahrada mateřské školy.