MODIFIKAČNÍ STANICE ASFALTU BHG
PLANÁ U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

Předmětem stavebního záměru je výstavba nového areálu pro výrobu polymerem modifikovaného asfaltu, jeho skladování a expedici. Součástí záměru je rovněž vybudování skladového a administrativního zázemí areálu, zpevněných ploch včetně navazujících expedičních zařízení. Stavební záměr se nachází v k.ú. Planá u Českých Budějovic, v průmyslové zóně s převažujícím využitím pro skladové a výrobní účely. Areál modifikační stanice se bude rozkládat na ploše o  výměře cca 8980 m2. Výrobní kapacita nové modifikační stanice bude o objemu 35.000 t / rok. Areál bude napojen na technickou a dopravní infrastrukturu. Zásobování a expedice bude probíhat zejména nákladní automobilovou dopravou. Výrobní areál bude vybaven moderní technologií na modifikaci asfaltu pro zlepšení jeho mechanických vlastností pro další využití u dopravních staveb. Technologická sestava obsahuje kromě vlastní modifikační linky i zásobníky a stabilizační nádrže na surový a modifikovaný asfalt. U vjezdu do areálu bude situováno administrativní zázemí areálu navazující na skladovou montovanou halu pro uložení polymerových přísad. V budoucnu se počítá s využitím stávající vlečky pro možnost železniční dopravy. V rámci napojení na dopravní infrastrukturu budou řešeny sjezdy z přilehlých komunikací a zpevněné areálové plochy. Součástí záměru je i napojení na technickou infrastrukturu a likvidace dešťových vod. Aktuálně je zpracována architektonická studie stavebního záměru a probíhá proces posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA).