NÁSTAVBA MŠ DŘÍTEŇ

Záměr řeší nástavbu a přístavby stávající mateřské školy v obci Dříteň. Nástavba a přístavby jsou navrhovány za účelem rozšíření kapacity místní mateřské a základní školy a obsahuje 2 třídy mateřské školy a 2 třídy základní školy se související zázemím. Vnitřní dispoziční uspořádání zahrnuje komunikační prostory (schodiště) nástavby, administrativní zázemí (kancelář) a rozšíření zázemí personálu MŠ. Stávající montovaný jednopodlažní objekt (3 třídy, administrativní zázemí, stravování – dovoz jídla z jídelny ZŠ, technické zázemí) je konstrukčně řešen jako sestava prefabrikovaných buněk (kontejnerů) se zateplením obvodového pláště a zastřešením dodatečnou střešní konstrukcí. Nástavba objektu bude řešena ve stejném konstrukčním systému jako 1.NP, tj. jako sestava prefabrikovaných buněk (kontejnerů) se zateplením obvodového pláště s finální povrchovou úpravou pomocí oplechování falcovaným plechem a řešením dodatečné střešní konstrukce pomocí dřevěných střešních vazníků s fóliovou střešní krytinou. Vnitřní schodiště budou ocelová alt. železobetonová a vnější únikové schodiště je navrženo jako ocelové s povrchovou úpravou žárovým zinkováním. Vnější výplně otvorů nástavby řešeny s hliníkovými rámy v šedé barvě a s plastovými rámy s barevnou povrchovou úpravou, se zasklením izolačními trojskly.