OBALOVNA STRABAG ASFALT TĚŠOVICE

V rámci dlouhodobé spolupráce s provozovatelem obaloven živičných směsí společností Strabag Asfalt, s.r.o. spolupracujeme na modernizaci areálu obalovny v Těšovicích u Prachatic. Připravovali jsme projektovou dokumentaci na modernizaci osazení nové technologie obalovací soupravy, provozního a technického zázemí areálu a areálového adlučovače lehkých (ropných) kapalin. Předmětem projektové dokumentace pro společné povolení stavby byly kromě vlastní umístění technologické sestavy i návrh základových konstrukcí, statické posouzení a další stavební objekty nezbytné pro hospodárný, efektivní a ekologický provoz výrobního celku. Pro investora jsme rovněž zajišťovali rozpočtové práce a inženýrskou činnost v rámci celého povolovacího procesu.