OBECNÍ ÚŘAD TUČAPY

V návrhu je uvažováno s celkovou rekonstrukcí stávajícího objektu (výměnu dřevěných stropů, řešení izolace proti zemní vlhkosti, zateplení objektu a výměna otvorových výplní, nová střešní konstrukce, nové dispoziční řešení) a s přístavbou ke stávajícímu objektu s řešením bezbariérového užívání stavby (výtah). Stávající část objektu bude řešena se zachovaným základním tvarovým řešením s použitím současných výrazových prostředků. V konstrukci střechy s taškovou krytinou z plochých tašek v černém odstínu jsou navrženy vikýře zajišťující prosvětlení prostoru podkroví. Přístavba situovaná v zadní části stávajícího objektu je navržena na obdélníkovém půdorysu s plochou střechou dosahující do výšky 2.NP stávající části objektu. Fasády přístavby jsou navrženy s horizontálním členěním dřevěného laťovaného obložení, které zajišťuje i stínění prosklených ploch přístavby. Významný prvek hmotové řešení je i nová výtahová šachta eliptického půdorysu odkazující svým tvarem i materiálovým řešením s cihlovou přizdívkou na tovární komín s uměleckým ztvárněním čapího hnízda na vrcholu s odkazem na symbol obce Tučapy.